facebook logo    Twitter bird logo 2012.svg

Məqalənin adı 

 

Müəllif                        

Tarix

Metalların  texnologiyası  üzrə  Azərbaycanda ilk mütəxəssislərdən biri,mühəndis–metallurq Neymətulla bəy Baxşəli ağa oğlu Şahtaxtinski haqqında bəzi qeydlər. 

Rafiq Səfərov           

13.01.2016
Xəyanətkar ermənilərin törətdiyi soyqırım (Arxiv sənədlərinin dili ilə) 

Emin Sərdarov   

31.03.2016
Qori və İrəvan Seminariyalarının milli təhsil tariximizdə yeri və rolu haqqında Rafiq Səfərov 13.05.2016
Səhnəmizin ziyası - Kazım Ziya - 120 Aslan Qasımlı    13.06.2016
Qocaman müəllim - Mirzə Həsən Rüşdiyyə Cavid Məmmədli 29.07.2016
Azərbaycanın ilk hərbi hissələrinin təşkilatçısı Rafiq Səfərov                                                   23.09.2016 
Xalq musiqisinin böyük tədqiqatçısı  Aslan Qasımlı 20.10.2016 
Milli ədəbiyyatşünaslığımızın Əziz müəllimi  Cavid Məmmədli  01.11.2016 
Azərbaycanda şərabçılığın inkişafında almanların rolu (rus dilində) Sima Babayeva 21.12.2016 
Azərbaycan almanları (rus dilində)  Rüstəm Ələsgərov 21.12.2016
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında Rəfili izləri Cavid Məmmədli 26.12.2016
Milli təhsil  tariximizdə  izi qalan  tədris  ocaqları: Qori  və  İrəvan  müəllimlər  seminariyalarının  milli  təhsil  tariximizdəki   yeri   və  rolu  haqqında Rafiq Səfərov 27.12.2016
Sahilsiz qəlbinin dalğalarını misralara çevirən şair...Abdulla Faruq Xatirə Qədirova 07.02.2017
Səhnəmizin Dağıstanlısı Cavid Məmmədli 22.02.2017
Şöhrətin zirvəsinə ucalan sənətkar - Ağasadıq Gəraybəyli-120 Xatirə Qədirova 10.03.2017

Həyatı boyu ölkəsi və milləti üçün çalışanlar. İmperiya siyasəti də onları unutdura bilmədi. 

 

Rafiq Səfərov 28.03.2017
Bakı Dəniz Aviasiyası Zabit Məktəbi - 100 il (rus dilində) Rüstəm Ələsgərov  30.03.2017
Səsyazma tarixindən Həsənxan Mədətov 11.04.2017

VİRTUAL QARABAĞ
İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyaları Mərkəzi

Ətraflı

ERMƏNİ TƏCAVÜZÜ
tarixi sənədlərdə

ƏtraflıLİNKLƏR