facebook logo    Twitter bird logo 2012.svg

Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğu tərəfindən 1288 saxlama vahidi fotosənəd, 23 saxlama vahidi kinosənəd Dövlət Kino-Foto Sənədləri Arxivinə təhvil verilib.

 

Herbi prokurorluq        Tarix üçün əhəmiyyətli olan daimi saxlanılmaq məqsədi ilə qəbul olunmuş kino –foto sənədləri Hərbi Prokurorluğun əməkdaşlarının hərbi hissələrində görüşlərini, Baş Prokurorluqda keçirilən iclaslarda iştirakını, prokurorluq işçilərinin peşə hazırlığına aid seminarları, kollegiya iclaslarını, Hərbi Prokurorluq sisteminə daxil olan idarələrin inzibati binalarının istifadəyə verilməsini, Hərbi Prokurorun ön cəbhədə görüşlərini, beynəlxalq tədbirlərdə iştirakını və qəbullarını əks etdirir.

          Hal – hazırda təhvil alınmış kino – foto sənədlərin Milli Arxiv Fonduna qəbulu işi rəsmiləşdirilir. Hər bir sənəd haqqında qısa müfəssəl məlumat hazırlanır.

 

 

 

 

Digər Xəbərlər  

 

 

VİRTUAL QARABAĞ
İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyaları Mərkəzi

Ətraflı

ERMƏNİ TƏCAVÜZÜ
tarixi sənədlərdə

ƏtraflıLİNKLƏR