facebook logo    Twitter bird logo 2012.svg

İKİTƏRƏFLİ SAZİŞLƏR

1. «Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi ilə Polşa Respublikası Dövlət Arxivlərinin Baş Direktoru arasında əməkdaşlıq haqqında Saziş». Sənəd 2003-cü il iyunun 3-də imzalanıb.

2.  «Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsi ilə Rumıniya Milli Arxivi arasında arxiv işi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş». Sənəd 11 oktyabr 2004-cü il tarixində Buxarest şəhərində imzalanıb.

3. "Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi ilə Gürcüstan Milli Arxivi arasında əməkdaşlıq haqqında Memorandum". Sənəd 2009-cu il iyul ayının 8-i, Bakı şəhərində imzalanmışdır.

4. “Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi və Ukraynanın Dövlət Arxivlər Komitəsi arasında əməkdaşlıq haqqında Memorandum”.  Sənəd 21 may 2010-cu ildə Odessa şəhərində imzalanmışdır.

5. “Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi və Belarus Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi arasında arxiv işi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş”.  Sənəd 12 noyabr 2009-cu ildə Minsk şəhərində imzalanmışdır.

6. "Azərbaycan Respublikası Höküməti və Türkiyə Respublikası Höküməti arasında arxiv işi sahəsində əməkdaşlıq Protokolu". Sənəd 10 may 2012-ci il tarixində Bakı şəhərində imzalanmışdır.

7.  "Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi və Qazaxıstan Respublikasının Mədəniyyət və İdman Nazirliyi arasında arxiv işi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş". Sənəd 3 aprel 2017-ci il tarixində Astana şəhərində imzalanmışdır.

VİRTUAL KARABAKH
Information-Communication Technology Centre

Read More

ARMENIAN AGRESSION
in historical documents

Read MoreLINKS