facebook logo    Twitter bird logo 2012.svg

                                                                                                                                                                                                                                                           


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ ARXİV İDARƏSİ

ELEKTRON XİDMƏTLƏR PORTALI

 

 

                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                         İNZİBATİ REQLAMENTLƏR                                      TƏLİMATLAR VƏ İSTİFADƏ QAYDALARI                                                                                    

 

                                                                                                                                                       

 

                                                     Arxiv arayışlarının, arxiv sənədlərindən çıxarışların, arxiv sənədlərinin

                                                          surətlərinin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

 

 

                                                               Elmi tədqiqat və digər məqsədlərlə arxiv sənədlərindən istifadə

                                                                         edilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

ВИРТУАЛЬНЫЙ КАРАБАХ
Центр Информационно-Коммуникационных Технологий

Подробнее

АРМЯНСКАЯ АГРЕССИЯ
в исторических документах

ПодробнееЛИНКИ