facebook logo    Twitter bird logo 2012.svg

Görkəmli bəstəkar, xalq artisti, ictimai xadim Tofiq Quliyevin 100 illik yubileyi ilə bağlı arxiv sənədlərindən geniş istifadə olunur.

 

 131004 7203               Görkəmli bəstəkar, xalq artisti, ictimai xadim Tofiq Quliyevin 100 illik yubileyi ilə bağlı Dövlət Səs Yazıları Arxivində mühafizə olunan arxiv sənədlərindən geniş istifadə olunur.  Bu məqsədlə Arxivdə bəstəkarın şəxsi fondunda mühafizə edilən səs və video sənədlər seçilərək hazırlanmışdır. Ehtiyacı olan sənədlər bərpa edilərək sənətkarın yaradıcılıq janrları üzrə müvafiq siyahı tərtib edilmişdir. Siyahıya ümumilkdə 730 saxlama vahidi fono və video sənədlər daxil edilmişdir.

                Tofiq Quliyevin 100 illik yubileyi münasibətilə müraciət edən qurumlara arxiv tərəfindən qanunvericilikdə müəyyən edilmiş əsaslarla arxiv sənədlərindən istifadə edilməsi üçün şərait yaradılmış və aidiyyəti arxiv xidmətinin göstərilməsi təmin edilmişdir.  

 

 

 

 

Digər Xəbərlər 

 

 

ВИРТУАЛЬНЫЙ КАРАБАХ
Центр Информационно-Коммуникационных Технологий

Подробнее

АРМЯНСКАЯ АГРЕССИЯ
в исторических документах

ПодробнееЛИНКИ