Национальное Архивное Управление

Азербайджанской Республики

Мы должны уделять серьезное внимание архивным делам.
Во-первых, это единственный источник отражающий
историю нашего народа. Во-вторых, они являются весьма
важным фактором противостояния тем, кто
искажает нашу историю.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Milli Arxiv İdarəsinin 2023-cü il Tədbirlər Planına uyğun olaraq nəşr sahəsində fəaliyyətə aid 3 kitab nəşr edilib

Milli Arxiv İdarəsinin rəisi filologiya elmləri doktoru, professor Əsgər Rəsulovun məsul redaktorluğu ilə nəşr edilən kitablar  müvafiq olaraq “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin təhsil siyasəti (1918-1920)”, “Memar və rəssamların şəxsi mənşəli arxiv fondlarının göstəricisi”, “Texniki elmlər sahəsində fəaliyyət göstərmiş görkəmli azərbaycanlı  alimlərin şəxsi mənşəli fondlarının göstəricisi” adlanır.

Milli Arxiv İdarəsinin Arxiv sənədlərinin nəşri, istifadəsi və informasiya təminatı şöbəsinin baş məsləhətçisi Rafiq Səfərov tərəfindən arxiv sənəd və materialları əsasında hazırlanan “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin təhsil siyasəti (1918-1920)” adlı monoqrafiya Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökumətinin təhsil siyasətinə həsr edilmiş qərarlarına (o cümlədən Parlament qərarları, Xalq Maarif Nazirliyinin və onun müxtəlif qurumlarının fəaliyyətinə dair sənədlər, protokollar, qanun layihələrinə dair izahatlar və s.), eləcə də digər elmi mənbələrə əsaslanır.  

Salman Mümtaz adına Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktor müavini Şəlalə Baxşəliyeva tərəfindən tərtib edilmiş “Memar və rəssamların şəxsi mənşəli arxiv fondlarının göstəricisi” adıçəkilən arxivdə daimi mühafizə edilən şəxsi mənşəli fondlar əsasında hazırlanmış və ölkəmizin sənətşünasları, memarları və rəssamları haqqında elmi-tədqiqat və mədəni-maarifçilik baxımından qiymətli mənbə hesab edilir.  

Dövlət Elm və Texnika Sənədləri Arxivinin Sənədlərin nəşri və istifadəsi şöbəsinin müdiri Səadət Cabbarova və aparıcı arxeoqraf Müzahim İsmayılzadə tərəfindən hazırlanmış “Texniki elmlər sahəsində fəaliyyət göstərmiş görkəmli azərbaycanlı alimlərin şəxsi mənşəli arxiv fondlarının göstəricisi” XIX əsrin 70-ci illərindən XX əsrin 90-cı illərinə qədər Azərbaycanda elmi-texniki tərəqqinin inkişafında böyük xidmətləri olan alimlərin şəxsi mənşəli arxiv fondlarında yer alan sənəd və materiallar haqqında məlumatı əks etdirir.

 


Cегодня: 126
Вчера: 707
На этой неделе: 5119
На прошлой неделе: 5963
Этот месяц: 15121
Прошлый месяц: 23672
В этом году: 104094
Всего: 1124515
1124515