Azərbaycan Respublikasının

Milli Arxiv İdarəsi

Arxiv işlərinə gərək çox ciddi fikir verək.
Bir tərəfdən ona görə ki, bu, xalqımızın tarixini əks etdirən
yeganə mənbədir. İkincisi də ona görə ki, tariximizi təhrif
edənlərin qarşısını almaq üçün çox mühüm amildir.

AZƏRBAYCAN ARXİVİ - 100 İL

Son Yenilənmə : 2022-11-11 06:19:52
Baxış sayı : 6441

Azərbaycan arxivçilərinə təbrik müraciəti

Məqalələr

Media layihələr

 Azərbaycanda arxiv quruculuğu tarixinin xronologiyası 

 

 

  06 dekabr

 1920-ci il

Azərbaycan İnqilab Komitəsinin Rəyasət Heyətinin sədri  N.Nərimanov “Vahid dövlət Arxiv Fondunun təşkili və Xalq Maarif Komissarlığı yanında Mərkəzi Dövlət Arxivinin yaradılması haqqında” dekret imzalayıb.

  yanvar 

1921-ci il

Mərkəzi Dövlət Arxivinin ilk direktoru tarixçi-arxivçi alim A.L.Popov, katibi M.Zərgərov və arxivarus  Ç.Y.Yakobi  təyin olunub.

  23 fevral 

1921-ci il

Xalq Maarif Komissarlığının xüsusi qərarı ilə “Əmək Muzeyi”nin tərkibindəki inqilab tarixi şöbəsi Vahid dövlət arxiv fondunun tərkib hissəsi hesab edilib.

  mart 

1921-ci il

Cənubi Qafqazda ilk olaraq Azərbaycanda Mərkəzi Dövlət Arxivi fəaliyyətə başlayıb.

 dekabr 

1921-ci il

Azərbaycan Kommunist (bolşevik) Partiyası Azərbaycan Partiya Tarixi (Azispart) bürosunun yaradılması və onun Kollegiyasının təsdiq edilməsi barədə qərar qəbul edib.

 9 iyul 

1922-ci il

Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Soveti “Keçmişdə və hazırda fəaliyyət göstərən hakimiyyət orqanlarının, ictimai təşkilatların və sənaye-ticarət müəssisələrinin arxivlərinin mühafizəsi haqqında” dekret qəbul edib.

12 avqust

1922-ci il

Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi Rəyasət Heyətinin qərarı ilə Mərkəzi Dövlət Arxivinə (MDA) rəhbərlik bilavasitə AzSSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin (MİK) Rəyasət Heyətinə həvalə olunub.

sentyabr

 1922-ci il

Mərkəzi Dövlət Arxivinə 7 əlavə ştat verilməklə  A.Subhanverdixanov direktor, F.B.Blaqovidov alim-arxivçi, R.Şabanov, İ.Şeyixzadə elmi əməkdaş, A.Şaxtaxtinski və F.Hüseynov arxivarus, A.Talışınski köməkçi arxivarus vəzifələrinə təyin olunublar.

sentyabr

 1922-ci il

Azərbaycan SSR MİK Rəyasət Heyətinin qərarı ilə arxivdə çalışanlar üçün xüsusi məvaciblər müəyyən edilib: direktor və alim-arxivçinin əmək haqqı professorun, elmi əməkdaşların əmək haqqı universitet müəllimlərinin, arxivarus və köməkçi arxivarusun əmək haqqları isə zərərə görə 100% əlavə ödənilməklə mədəniyyət işçilərinin əmək haqqlarına uyğunlaşdırılıb.

  yanvar 

1923-cü il

Mərkəzi Dövlət Arxivi üçün keçmiş Malıgin küçəsində bir və keçmiş Məmmədəliyev küçəsindəki H.Z.Tağıyevin binasında üç otaq verilib.

1923-cü il

“Mərkəzi Dövlət Arxivində “Sənədlərin seçilməsi və işlərin siyahıları haqqında” Əsasnamə təsdiq olunub.

14 fevral

1925-ci il

Azərbaycan SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin qərarı ilə Bakının neft tarixinə dair sənədlərin mühafizəsi üçün “Azneft” İdarəsinin tərkibində inzibati və elmi-metodiki baxımdan Mərkəzi Dövlət Arxivinə tabe ilk idarə arxivi yaradılıb.

15 fevral

1925-ci il

Mərkəzi Dövlət Arxivinin tərkibində İnqilab tarixi şöbəsi yaradılıb.

6 may

1925-ci il

AzMİK və XKS idarə və təşkilatların kargüzarlığında müddəti başa çatmış arxiv sənədlərinin 3 ildən gec olmayaraq qaydaya salınmış halda dövlət arxivinə təhvil verilməsinin təmininə, iri təşkilatlarda arxivarus ştatlarının yaradılması, arxiv sənədlərinə etinadsız yanaşanların qanunla məsuliyyətə cəlb olunması və arxiv işinin inkişafına dair digər  məsələləri əhatə edən dekret qəbul edib.

oktyabr

1925-ci il

MDA-nin strukturunda dəyişiklik edilərək iki böyük şöbə - İnqilabaqədərki və İnqilab tarixi şöbələri yaradılıb.

 

13 dekabr

1925-ci il

Naxçıvan MSSR  MİK qərarı ilə Naxçıvan Dövlət Arxivi yaradılıb.

 

1926-cı il

 

MDA-nin strukturu yenidən qurularaq onun tərkibində Təşkilati-nəşr, İnqilabaqədərki və İnqilab tarixi  şöbələri, Arxiv məlumat kitabxanası yaradılıb.

17 iyul

1926-cı il

 

AzMİK  “İnqilab tarixi üçün əhəmiyyətli olan  fotoşəkillərin və kinofilmlərin neqativlərinin Azərbaycan SSR dövlət arxivinə təhvil verilməsi haqqında” və “Dövlət arxivində Ekspert Yoxlama Komissiyasının yaradılması barədə” qərar qəbul edib.

30 oktyabr

1926-cı il

AzMİK “Keçmiş dövri ədəbiyyatın dövlət arxivinə təhvil verilməsi haqqında” qərar qəbul edib.

 

 

1927-ci il

 

 

MDA-nin direktoru Ş.Məmmədov  DQMV, Ağdam və Gəncə arxivlərində xüsusi yoxlamalar aparıb və Şuşa icrayə komitənini zirzəmisində XIX əsrin əvvəllərində 1885-ci ilədək dövrü əhatə edən Qarabağ xanlarına məxsus sənədləri aşkar edib.

25 iyul

1928-ci il

 

 

 

ASSR XKS-nin qərarı ilə qəza arxiv birolarının yaradılmasına başlanılıb, İlk olaraq Dağlıq Qarabağda, Gəncədə, Qazaxda, Qubada, Lənkəranda, Nuxada və Salyanda qəza arxiv büroları yaradılıb. 1929-cu ildə vilayət arxiv büroları, 1930-cu ildən rayon arxiv büroları kimi fəaliyyətlərini davam etdirib.

May

1929-cu il

 

Azərbaycan Dövlət Arxivinin direktoru Ş.Məmmədov respublikamızda arxiv quruculuğu sahəsində görülən işlər barədə RSFSR arxiv işçilərinin II qurultayında məruzə ilə çıxış edib.

 

 

19 aprel

1930-cu il 

 

 

AzMİK-nin Rəyasət Heyətinin təsdiq etdiyi “MDA-nin  yenidən təşkili və AzSSR-nin Mərkəzi Arxiv İdarəsi haqqında” Əsasnaməyə görə Mərkəzi Dövlət Arxivinin bazasında  iki arxiv: Mərkəzi Dövlət Oktyabr İnqilab arxivi (kino-foto şöbəsi daxil) və Mərkəzi Dövlət Tarix Arxivi, MAİ-nin tərkibində 9 nəfərdən ibarət Kollegiya yaradılıb. MİK Rəyasət Heyətinin qərarı ilə İdarənin rəisi vəzifəsinə təyin edilmiş P.Əhmədov Kollegiyanın ilk sədri, M.Vartapetov Mərkəzi Dövlət Oktyabr İnqilab Arxivinin, Ş.Sultanov Mərkəzi Dövlət Tarix Arxivinin, M.İrevanlı Bakı dairəsi arxiv bürosunun direktorları təyin edilirlər.

30 arel

1930-cu

 

AzMİK “Mərkəzi dövlət arxivlərinin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, əlavə binalarla təmin edilməsi və ixtisaslı arxiv kadrlarının hazırlanması haqqında” qərar qəbul edib.

Noyabr

1930-cu il

İlk dəfə olaraq xalq təsərrüfatı əhəmiyyəti arxiv fondlarının tematik işlənilməsinə başlanılıb.

24 noyabr

1930-cu il

AzMİK Rəyasət Heyəti rayon arxiv bürolarının əsasnamələrini təsdiq edib.

19 may

1931-ci il

AzMİK-nin “İctimai-siyasi və tarixi əhəmiyyətə malik bütün kino-foto sənədlərin Vahid Dövlət Arxiv Fonduna daxil edilməsi haqqında” xüsusi qərar qəbul edib.

29 oktyabr

1931-ci il

AzSSR XKS Mərkəzi Arxiv İdarəsinin təqdimatı əsasında “Azərbay-can SSR-nin arxiv qiymətlilərinin istifadəsi haqqında” qərar qəbul edib.

1931-ci il

Mərkəzi Arxiv İdarəsinin ilk mətbu orqanı olan “AzSSR Mərkəzi Arxiv İdarəsinin Bülleteni” çap olunub.

noyabr

1931-ci il

Mərkəzi Arxiv İdarəsinin təşəbbüsü ilə Bakıda Azərbaycan arxivçilərinin ilk konfransı keçirilib.

1932-ci il

Mərkəzi Arxiv İdarəsinin ştat vahidi 39 nəfər, illik büdcəsi 108 min manat həcmində təsdiq olunub.

16 aprel

1938-ci il

SSRİ Ali Sovetinin  qərarı ilə SSRİ-nin, o cümlədən Azərbaycan SSR-nin Mərkəzi Arxiv İdarəsi Xalq Daxili İşlər Komissarlığının tabeliyinə  verilib.

17 iyul

1940-cı il

Azərbaycan SSR  Nazirlər Soveti “AzSSR-də arxiv işinin vəziyyəti haqqında” xüsusi qərar qəbul edib.

Avqust

1941-ci il

 

“Dövlət arxivlərinin hərbi dövrdə mühafizəsi haqqında” SSRİ Daxili İşlər nazirinin əmrinə uyğun olaraq Azərbaycan arxivlərinin zərurət yarandığı halda evakuasiyası barədə plan təsdiq olunub.

1943-cü il

Mərkəzi Dövlət Arxivinin kinofoto sənədlər şöbəsinin bazasında Azərbaycan SSR Mərkəzi Dövlət Kinofoto Sənədləri Arxivi yaradılıb.

9 iyun

1948-ci il

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının mədəniyyət və humanitar məsələlər sahəsində nüfuzlu təşkilatı olan YUNESKO-nun nəzdində Beynəlxalq Arxiv Şurası yaradılıb.

11 iyul

1956-cı il

Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti “Nazirliklərdə və idarə sistemlərində arxiv materiallarının saxlanılması rejimini qaydaya salmaq və bu sənədlərdən daha yaxşı istifadə etmək tədbirləri haqqında” qərar qəbul edib.

11 iyul

1956-cı il

Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Arxiv İdarəsinin yanında arxiv sənədlərinin bərpası və mikrosurətləri hazırlayan foto laboratoriya yaradılması barədə qərar verib.

31 may

1957-ci il

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı ilə “Azərbaycan SSR rayon (şəhər) dövlət arxivlərinə dair” Əsasnamə təsdiq olunub

13 avqust

1958-ci  il

 

“SSRİ-nin Dövlət arxiv fondu və dövlət arxivləri şəbəkəsi haqqında” Əsasnamə təsdiq olunub və SSRİ-də mövcud dövlət arxivlərinin və dövlət arxiv fondunun formalaşdırılmasının əsas prinsipləri müəyyən edilib.

11 noyabr 1958-ci il

Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti “Azərbaycan SSR-də arxiv işinin vəziyyəti və onun yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında” qərar qəbul edib.

1960-cı il

SSRİ-nin daxili işlər orqanın fəaliyyətinin yenidən təşkili ilə əlaqədar Dövlət arxiv xidməti təşkilatlarının SSRİ Nazirlər Sovetinin tabeliyinə veriliməsinə dair qərar qəbul olunub. Azərbaycan SSR-nin dövlət arxiv xidməti təşkilatları Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin tabeçiliyinə verilib.

31 dekabr

1960-cı il

Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti “AzSSR-də dövlət və idarə arxivlərin vəziyyətinə baxış keçirilməsi haqqında” qərar qəbul edib və bu məqsədlə dövlət orqanlarının nümayəndələrindən ibarət xüsusi komissiya yaradılıb.

28 iyul

1961-ci il

“Dövlət arxiv fondu və dövlət arxivlərinin şəbəkəsi haqqında” Əsasnamə təsdiq olunub. Əsasnaməyə uyğun olaraq Arxivlərdə Elmi Şura və elmi-metodiki məsələlərə baxılması üçün metodiki komissiya yaradılıb, elmi-məlumat kitabxanası qiraət zalı ilə birləşdirilib, sənədlərin daimi saxlanmaq üçün seçilməsi və saxlanmalı olmayan sənədlərin məhv edilmək üçün ayrılması məsələlərinə baxılması məqsədilə Ekspert Yoxlama Komissiyası təşkil olunub.

1962-ci il

“Dövlət arxivlərinin əsas iş qaydaları” təsdiq edilib.

“Azərbaycan SSR arxivlərinin xəbərləri” jurnalı nəşr olunub.

6 iyul

1963-cü il

Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti “Azərbaycan SSR-nin rayon (şəhər) dövlət arxivlərinə və filiallarına dair Əsasnamələrin təsdiq edilməsi haqqında” qərar qəbul edib.

17 iyul

1965-ci il

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı ilə Azərbaycan SSR Mərkəzi Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivi yaradılıb.

 

yanvar

1966-cı il

Azərbaycan SSR Mərkəzi Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivi rəsmən fəaliyyətə başlayıb.

16 avqust

1967-ci il

Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti “Azərbaycan SSR-nin kolxoz və sovxozlarında arxiv sənədlərinin mühafizəsinin yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında” qərar qəbul edib.

5 sentyabr

1967-ci il

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı ilə Respublikada arxiv sənədlərinin mühafizəsi şəraitinin yaxşılaşdırılmsı, onlardan elmi-tədqiqat məqsədi ilə istifadə işinin səmərəli təşkili,  dövlət arxivləri şəbəkəsinin və arxiv təşkilatlarının strukturunun təkmilləşdirilməsi  məqsədilə  rayon (şəhər) dövlət arxivlərinin bazasında Oktyabr İnqilabı və Sosializm quruculuğu Mərkəzi Dövlət Arxivinin 15 filialı yaradılıb, digər rayon dövlət arxivlərinin dəyişən tərkibli sənəd materiallarının mühafizə olunduğu arxivlər kimi fəaliyyəti təşkil edilib. Naxçıvan MSSR Nazirlər Soveti yanında və Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti İcraiyyə Komitəsi nəzdində Arxiv İdarələri təşkil olunub.

29 dekabr 1967-ci il

Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivinin filiallarına elmi-metodiki cəhətdən tabe olan rayon (şəhər) dövlət arxivlərinin Siyahısı təsdiq olunub.

5 aprel

1968-ci il

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı ilə Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatını, tarixini, elmini  və  mədəniyyətini  özündə  əks  etdirən  bədii və sənədli  audio-video  sənədlərin mühafizəsi işini həyata keçirmək məqsədilə Azərbaycan SSR Mərkəzi Dövlət Səs Yazıları Arxivi yaradılıb.

24 iyul

1969-cü il

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı ilə Respublikanın elm-texnika sahəsindəki inkişafını özündə əks etdirən elm, texnika və tibb sənədlərinin mühafizəsini təmin etmək, həmçinin bu növ materialların hərtərəfli istifadəsini təşkil etmək məqsədilə Azərbaycan SSR Dövlət Elm, Texnika və Tibb Sənədləri Arxivi  yaradılıb.

3 sentyabr 1969-cu il

Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti “Azərbaycan SSR-nin sənədləri dəyişən tərkibli rayon dövlət arxivlərinin Əsasnamələrinin təsdiq edilməsi haqqında” qərar qəbul edib.

1969-cu il

“Azərbaycan arxivi” jurnalı nəşr olunmağa başlanıb.

8 aprel

1970-ci il

Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti “Azərbaycan SSR-də arxiv işinin vəziyyəti və yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında” qərar qəbul edib.

23 aprel

1973-cü il

Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti “Azərbaycanda arxiv işinin daha da yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında” qərar qəbul edib və həmin qərarla ASSR Nazirlər Soveti yanında Arxiv İdarəsi yenidən təşkil edilərək  Baş Arxiv İdarəsi adlandırılıb.

15 avqust 1980-cı il

Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Baş Arxiv İdarəsinin Əsasnaməsi və AzSSR dövlət arxivlərinin şəbəkəsi təsdiq olunub.

13 yanvar

1981-ci il

Azərbaycan SSR Ali Svetinin qərarı ilə  AzSSR Oktyabr İnqilabı və Sosializm quruculuğu Mərkəzi Dövlət Arxivi  və Mərkəzi Dövlət Tarix Arxivi AzSSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunub.

13 yanvar

1981

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin qərarı ilə  Azərbaycanda arxiv quruculuğunun 60 illik yubileyi münasibətilə respublikamızda arxiv işinin inkişafında xidmətləri olan bir qrup şəxs “Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adı ilə təltif olunub.

24 oktyabr 1991-ci il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan KP MK-nın Tarixi-Siyasi Tədqiqatlar İnstitunun arxiv sənədlərinin və fundamental kitabxana fondunun Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Baş Arxiv İdarəsinin tabeliyinə verilməsi barədə sərəncam imzalayıb.

18 dekabr

1991-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Baş Arxiv İdarəsinin tabeliyində Azərbaycan Respublikası Siyasi Partiyalar və İctimai Hərəkatlar Mərkəzi Dövlət Arxivi yaradılıb.

17 fevral

1992-ci il

Azərbaycan SSR Oktyabr İnqilabı və Sosializm Quruculuğu Mərkəzi Dövlət Arxivinin adı dəyişdirilərək Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Dövlət Ən Yeni Tarix Arxivi, daha sonra Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi adlandırılıb.

06 iyun

1992-ci

SSRİ-nin süqutundan sonra yaranan MDB dövlətləri arasında imzalanan Sazişin şərtlərinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının arxivlərində saxlanılan sənədlər üzərində mülkiyyət və sərəncam vermək hüququ müstəsna olaraq Azərbaycan dövlətinin səlahiyyətinə  keçib və həmin sənədlər Azərbaycan xalqının maddi-mədəni sərvətinə çevrilib.

11 mart

1994-cü il

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə  “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Baş Arxiv İdarəsinin strukturu və respublika dövlət arxivlərinin şəbəkəsi” təsdiq olunub.

27 sentyabr 1995-ci il

“Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Baş Arxiv İdarəsi və Rusiya Federasiyası Dövlət Arxiv Xidməti arasında əməkdaşlıq haqqında Saziş” imzalanıb.

avqust

1996-cı il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Baş Arxiv İdarəsi

Beynəlxalq Arxiv Şurasına üzv qəbul olunub

1998

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasının 80 illiyinə töhfə olaraq arxiv sənədləri əsasında Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti tarixinə dair 8 cilddən ibarət sənədlər toplusu nəşr edilib.

22 iyul

1999-cu il

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi “Milli arxiv fondu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununu qəbul edib.

27 iyul

1999-cu il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H.Əliyev “Milli arxiv fondu haqqında”  Azərbaycan Respublikası Qanunun tətbiq edilməsi barədə”  Fərman imzalayıb.

06 mart

2000-ci il

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə arxiv işinin təşkili qaydalarını müəyyən edən aşağıdakı normativ hüquqi aktlar təsdiq edilib:

- “Milli arxiv fondunun komplektləşdirilməsi, mühafizəsi və ondan istifadə qaydaları haqqında Əsasnamə”;

- “Arxivlərin, arxiv fondlarının və sənəd kolleksiyalarının Milli arxiv fondunun tərkibinə daxil edilməsi, bu tərkibdən çıxarılması və ya məhv edilməsi Qaydası”;

- “Qeyri-dövlət arxiv fondlarının mühafizəsi üzrə Qaydalar”;

- “Aşkar edilmiş və ya tapılmış arxiv sənədlərini aşkar edən və ya tapan şəxsləri mükafatlandırma Qaydası”;

- “Dövlət arxiv fondu sənədlərindən istifadə Qaydaları”;

- “Beynəlxalq əməkdaşlıq məqsədi ilə sənədlərin və kolleksiyaların xaricə müvəqqəti aparılması Qaydası”.

2 dekabr

2002-ci il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H.Əliyev “Azərbaycan Respublikasında arxiv işinin təkmilləşdirilməsi haqqında“ Fərman imzalayıb. Fərmanla Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Baş Arxiv İdarəsinin bazasında Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi yaradılıb.

3 iyun

2003-cü il

“Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi ilə Polşa Arxivlərinin Baş Direktoru arasında əməkdaşlıq haqqında Saziş” imzalanıb.

27 sentyabr

2003-cü il

Azərbaycan Respublikası Prezidenti H.Əliyev “Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Fərman imzalayıb.

2003-cü il

“Azərbaycan Respublikası dövlət arxivləri” məlumat kitabı nəşr olunub.

16 fevral

2004-cü il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə “Arxiv xidməti təşkilatlarının maddi-texniki təchizatının təkmilləşdirilməsi, arxiv xidmətinin lazımi binalarla təmin olunması, mövcud arxiv binalarında təmir və bərpa işlərinin aparılması, arxiv işçilərinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə Proqram” təsdiq edilib.

11 oktyabr 2004-cü il

“Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi ilə Rumıniya arasında arxiv işi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” imzalanıb.

22 dekabr

2005-ci il

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ.Əliyevin Sərancamı ilə Azərbaycanda arxiv quruculuğunun 85 illik yubleyi münasibəti ilə respublikamızda arxiv işinin inkişafında xidmətləri olan bir qrup şəxs “Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adı alıb və “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunub.

21 iyun

2007-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Siyasi Partiyalar və İctimai Hərəkatlar Arxivi Milli Arxiv İdarəsinin tabeçiliyindən çıxarılaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin tabeçiliyinə verilib.

24 Noyabr

2007-ci il

Beynəlxalq Arxiv Şurası Baş Assambleyasının Kanadada keçirilən iclasında 9 İyun Beynəlxalq Arxivçi Günü təsis edilib.

9 oktyabr

2008-ci il

Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsinin Mətbuat prospekti, 593 ünvanında çoxmərtəbəli arxiv binası istifadəyə verilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ.Əliyev  yeni arxiv binasının açılışında iştirak edib və Ulu Öndər H.Əliyevin ictimai-siyasi fəaliyyətinə həsr olunmuş arxiv sənədləri sərgisi ilə tanış olub.

8 iyul

2009-cu il

“Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi ilə Gürcüstan Milli Arxivi arasında arxiv işi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” imzalanıb.

12 noyabr 2009-cu il

“Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi ilə Belarus Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi arasında arxiv işi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Memorandum” imzalanıb.

2009-cu il

Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivinin Gəncə və Şəki filialları üçün yeni arxiv binaları tikilərək istifadəyə verilib.

21 may

2010-cu il

“Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi ilə Ukraynanın Dövlət Arxivləri Komitəsi arasında arxiv işi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Memorandum” imzalanıb.

14 iyul

2010-cu il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ.Əliyev “Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsinin strukturunun təsdiq edilməsi haqqında” sərəncam imzalayıb.

25 aprel

2011-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə “Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı” təsdiq edilib.

2011

Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsi Elmi şurasının qərarı ilə “Azərbaycan Respublikası dövlət arxivlərinin əsas iş qaydaları” nəşr olunub.

10 may

2012-ci il

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Höku-məti arasında arxiv işi sahəsində əməkdaşlıq Protokolu” imzalanıb.

13 iyul

2012-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına uyğun olaraq dövlət arxiv xidməti təşkilatları tərəfindən vətəndaşlara göstərilən arxiv arayışlarının, arxiv sənədlərinin surətlərinin və arxiv sənədlərindən çıxarışların verilməsi xidmətləri “ASAN xidmət” mərkəzlərində də həyata keçirilməyə başlanılıb.

10 may

2013-cü il

Milli arxiv fondunun mərkəzləşdirilmiş dövlət uçotu məqsədilə Respublika Fond Kataloquna daxil edilmiş məlumatlar əsasında “Elektron Arxiv Məlumat Sistemi” dövlət informasiya resursu yaradılıb və açıq istifadəyə verilib.

25 dekabr 2013-cü il

Milli Arxiv İdarəsi Kollegiyasının qərarı ilə “Arxiv arayışlarının, arxiv sənədlərindən çıxarışların, arxiv sənədlərinin surətlərinin verilməsi üçün müraciətlərin və sənədlərin qəbulu üzrə İnzibati Reqlament” və “Elmi-tədqiqat və digər məqsədlərdə arxiv sənədlərindən istifadə edilməsi üçün müraciətlərin və sənədlərin qəbulu üzrə İnzibati Reqlament”  təsdiq olunaraq Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilib.

2015-ci il

Azərbaycan Respublikası Dövlət Kino Foto Sənədlər Arxivinin binası əsaslı təmir olunub və arxiv üçün əlavə korpus tikilib.

 

12 aprel

2016-cı il

Milli Arxiv İdarəsi Kollegiyasının qərarı ilə “Dövlət orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin saxlanma müddətləri göstərilməklə nümunəvi Siyahısı və onun tətbiq olunmasına dair Göstəriş” təsdiq olunub və Azərbaycan Respublika-sının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilib.

3 aprel

2017-ci il

“Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi ilə Qazaxıstan Respublikasının Mədəniyyət və İdman Nazirliyi arasında arxiv işi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” imzalanıb.

10 may

2017-ci il

Azərbaycan Respublikasının dövlət arxivləri tərəfindən əhaliyə göstərilən arxiv xidmətlərinin “Bir Pəncərə” prinsipi üzrə həyata keçirilməsinə başlanılıb.

12 iyun

2017-ci il

Milli Arxiv İdarəsinin Kollegiyasının qərarı ilə “Dövlət və bələdiyyə orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrdə arxiv işinin təşkilinə dair Təlimat”  təsdiq olunub və Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilib.

14 noyabr 2017-ci il

Milli Arxiv İdarəsi Kollegiyasının qərarı ilə “Azərbaycan Respublikası-nın Milli arxiv fondunun məzmunu və tərkibi haqqında məlumatların verilməsi üzrə İnzibati Reqlament” təsdiq olunub və Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilib.

18 oktyabr 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi ilə Finlandiyanin Milli Arxivi arasında arxiv işi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” təsdiq olunub.

2018-ci il

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasının 100 illiyinə töhfə olaraq  “Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin təhsil siyasəti: 1918-1920-ci illər” sənədlər toplusu və “Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucuları” kitabı nəşr edilib.

yanvar

2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına uyğun olaraq dövlət arxiv xidməti təşkilatları tərəfindən vətəndaşlara göstərilən arxiv arayışlarının, arxiv sənədləri surətlərinin və arxiv sənədlərindən çıxarışların verilməsi xidmətləri “ASAN xidmət” mərkəzlərinin yerləşdiyi inzibati-ərazi vahidlərində yalnız “ASAN xidmət” mərkəzlərində həyata keçirilməyə başlanılıb.

2019-cu il

Milli Arxiv İdarəsi Elmi şurasının qərarı ilə  Azərbaycan Respublika-sında arxiv quruculuğunun 100 illiyinə töhfə olaraq “Azərbaycan Respublikasında arxiv işi” elmi-metodiki vəsaiti və “İzahlı arxiv terminləri lüğəti” nəşr edilib.

2020-ci il

"Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Azərbaycanda təhsilin inkişafında xeyriyyəçilik fəaliyyətindən bəzi səhəfələr" adlı sənədlər toplusu; "Hippokrat andı içənlərin arxiv sənədləri" və "Ədəbiyyat və mətbuat xadimlərinin şəxsi mənşəli arxiv fondlarının göstəricisi" adlı biblioqrafik göstəricilər nəşr edilib. 

12 fevral

2020-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərancamı ilə “Azərbaycan Respublikasında arxiv işinin inkişafına dair 2020-2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı” təsdiq edilib.

22 sentyabr 

2021-ci il

ABŞ-nın Nyu-York şəhərində Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi ilə Macarıstanın Milli Arxivi arasında "Arxiv işi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş" imzalanıb.

22 dekabr 

2021-ci il

Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi ilə Macarıstanın Milli Arxivi arasında "Arxiv işi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 22 dekabr tarixli, 1512 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilib.

2021-ci il

“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin İqtisadi siyasəti (1918-1920), “Salman Mümtazın publisistikası arxiv sənədlərində”, “Bakının tarixi memarlıq abidələri arxiv sənədlərində” adlı sənədlər toplusu, “Dan Ulduzu” İnstumental Ansamblı”, “Aqrar elm ocağı” adlı audiovizual sənədlər toplusu, “Dövlət arxivlərində kino-foto və fono-video sənədlərlə işin təşkili və aparılması qaydaları”, “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Arxivlərində kino-foto və fono-video sənədlər üzrə yerinə yetirilən əsas iş növlərinin vaxt və istehsal normaları” nəşr olunmuşdur.

22 iyun

2022-ci il

Özbəkistanın Daşkənd şəhərində Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi ilə Özbəkistan Respublikasının "Özarxiv" Agentliyi arasında "Arxiv işi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş" imzalanmışdır.

18 avqust 

2022-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərman və Sərəncamları ilə arxiv işi sahəsində bir sıra qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər təsdiq edilmişdir:


“Milli arxiv fondu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Milli Arxiv fondu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi haqqında Əsasnamə"

23 avqust 

2022-ci il

Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi ilə Özbəkistan Respublikasının "Özarxiv" Agentliyi arasında "Arxiv işi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 23 avqust  tarixli, 1828 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilib.

 

 Bugün: 104
Dünən: 895
Bu həftə: 104
Son həftə: 7962
Bu Ay: 27032
Son Ay: 27515
Bu İl: 125378
Ümumi: 1034551
1034551