Azərbaycan Respublikasının

Milli Arxiv İdarəsi

Arxiv işlərinə gərək çox ciddi fikir verək.
Bir tərəfdən ona görə ki, bu, xalqımızın tarixini əks etdirən
yeganə mənbədir. İkincisi də ona görə ki, tariximizi təhrif
edənlərin qarşısını almaq üçün çox mühüm amildir.

MƏQALƏLƏR

Son Yenilənmə : 2021-12-03 13:22:15
Baxış sayı : 11545

 

 

M Ə Q A L Ə N İ N   A D I

 

  M Ü Ə L L İ F

 

  T A R İ X

  Təhsilimizin xanım sələfi - Gülbahar xanım Axriyeva

 Rafiq Səfərov

 03.12.2021
  Qarabağlı müəllimlərin arxivləri

 Rövşən Həsənli

 23.11.2021
  Təhsil tariximizdə izi qalmış pedaqoq - Mina xanım Aslanova

 Rafiq Səfərov

 25.10.2021
  Azərbaycan sovet romanının banisi - Əbülhəsən Ələkbərzadə

 Xatirə Qədirova

 06.10.2021
  Xalqa həsr edilmiş ziyalı ömrü - Abbas Zamanov-110

 Xatirə Qədirova

 21.09.2021
  Şuşa korifeylərindən biri - Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev

  Zərifə Əhmədova

  13.09.2021
 

 Tanımadığımız Nigar...Azərbaycanda savadsızlığın aradan qaldırılmasında, qadınların təhsilə     cəlb edilməsində əvəzsiz xidməti olmuş Nigar xanım Səfərəli bəy qızıVəlibəyova haqqında       bəzi qeydlər

  Rafiq Səfərov

  31.07.2021

 Cümhuriyyət Ordusunun haqqında şərqilər qoşulan generalı  Teymur bəy Novruzovun ordu       quruculuğunda müstəsna   xidmətləri olub

  Rafiq Səfərov

  26.06.2021

  Lirik nəfəsli sənətkar - Canahgir Cahangirov - 100

 Xatirə Qədirova

 18.06.2020

  Böyük pedaqoq Əliyar Qarabağlı - 120

 Xatirə Qədirova

 04.06.2021

  Alman faşizmindən də betər. Və ya Qubadlıda sonuncu Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Oleq Babakı   vəhşicəsinə qətlə yetirən ermənilərin xisləti

 Rafiq Səfərov

 05.05.2021

  Abdulla Şaiqin inqilabdan əvvəlki pedaqoji fəaliyyətinə bir nəzər

 Aslan Qasımlı 

 20.04.2021

  Görkəmli istiqlalçı və mətbuat xadimi Ceyhun Hacıbəyli - 130 il

 Rövşən Həsənli 

 15.04.2021

  Cümhuriyyət dövründə Bakı şəhər ali-ibtidai məktəblərinin əsas problemləri. Xalq maarif naziri     N.Yusifbəyli     Maliyyə Nazirliyinə yazdığı məktubda nə tələb edirdi? 

 Rafiq Səfərov

 10.04.2021

  Mart qırğını haqqında arxiv qeydləri

 Anar Mirəliyev

 31.03.2021

  İsa da bir Şəhiddir...

 Xatirə Vəliyeva

 15.03.2021

 Tağıyevin maarifçilik fəaliyyətinin şanlı səhifəsi. Bakıda müsəlman qızlar üçün ilk dünyəvi     məktəb necə yaradıldı?

 Rafiq Səfərov

 06.03.2021

  Tarix təcəvüzkara qarşı öz hökmünü verir

 Həsən Həsənov 

 26.02.2021

  Milli hissimizi oyadan "ölüm adası"

 Rövşən Həsənli

 10.02.2021

  Mülkədar oğlunun cəfalı ömür səhifələri - S.S.Axundov - 145

 Zərifə Əhmədova

 22.12.2020

  Xatirəsi daim yaşayacaq şəxsiyyət N.Nərimanov - 150

 Vəfa Əliyeva

 22.12.2020

  Azərbaycan Respublikasında arxiv işinin yaranma tarixi (1920-2020)

 Rafiq Səfərov

 18.11.2020

  Zaqafqaziya dəmiryolunun tarixi və ya Azərbaycan Respublikasının inkişafında rolu

 Rafiq Səfərov

  19.09.2020

  MÜBARİZ QADIN...Üzeyir bəyin xanımı xəstəliklərlə vuruşa-vuruşa qadınlara təhsil verirdi

 Rafiq Səfərov

  19.09.2020

  Azərbaycanda əlifba islahatında Fərhad Ağazadənin rolu

 Cavid Məmmədli

  31.08.2020

  Musiqimizin peyğəmbəri

 Rövşən Həsənli

  19.08.2020

  Böyük arxitektor, bakılı Qoslavski

 Rövşən Həsənli

  12.06.2020

  Geoloq ömrünün nəğmələri

 Rəna Namazlı

  11.06.2020

  Məni xatırlayarsınız...

 Könül Nəsibova

  02.06.2020

  Milli ədəbiyyatşünaslığımızın salnaməçisi

 Cavid Məmmədli

  02.06.2020

  Bakı Dövlət Universitetinin yaranması: danışır arxiv sənədləri BDU-nin 100 illiyinə həsr olunur

 Yeganə Cabbarlı

  11.12.2019

 Azərbaycanda qadın təhsilinin formalaşmasında xidmətləri olan xanım və ya Məryəm xanım   Sulkeviçin pedaqoji  fəaliyyəti haqqında bəzi qeydlər

 Rafiq Səfərov

  09.12.2019

  Azərbaycanda kustar və sənətkarlıq sahələrinin inkişafı haqqında

 Zərifə Əhmədova

  03.12.2019

  Pedaqoji seminariyalar və pedaqoji kurslar. Qori müəllimlər seminariyasının Azərbaycan təhsilində rolu

  Zərifə Əhmədova

  15.11.2019

  Azərbaycan dramaturgiyasının inkişafında İlyas Əfəndiyevin rolu

  Durna Ağayeva

  15.11.2019

  Sürgünə göndərilən... və sürgündən qayıdan xoşbəxtlik!

  Müzahim Ələkbərov

  29.10.2019

  Mənəvi sərvət

  Ruhiyyə Nuriyeva

  08.10.2019

 "Neft daşları"nın baş memarlarından biri-Yusif Səfərov

  Müzahim Ələkbərov

  04.10.2019

  Bakı Dövlət Universitetinin yaradılmasına aparan yol

  Rafiq Səfərov 

  01.10.2019

  Adı Azərbaycanın dövlətçilik tarixinə qızıl hərflərlə yazılan şəxs

  Rafiq Səfərov

  10.09.2019

  Müasir cəmiyyətin sosial-mədəni inkişafında arxivlərin rolu

  Əsgər Rəsulov

  Həsən Həsənov

  09.06.2019

  Görkəmli pedaqoq,  maarif  fədaisi. Qori Seminariyasının məzunu Müseyib  İlyasov mədəniyyət       yayıb, cəhalətə qarşı çarpışıb

  Rafiq Səfərov

  20.05.2019

  Siyasi lirikanın ustadı-Məhəmməd Hadi

  Xatirə Qədirova

  14.05.2019

  "Segah" muğamının ən mahir ifaçısı- İslam Abdullayev

  Durna Ağayeva

  22.04.2019

  "Kür"lü düşüncələr

  Ruhiyyə Nuriyeva

  08.04.2019

  Ermənilərin Qafqazda törətdikləri qırğın və talanlar. Bəşəriyyətin mütərrəqi qüvvələrinin birgə  səyləri ilə dirçəlməkdə olan erməni faşizminin qarşısı alınmalıdır. 

  Rafiq Səfərov

  31.03.2019

  Musiqi qanadlarında ötən ömür

  Nərgiz Məmmədova

  28.03.2019

  Tarixin zülmətləri içində incilər arayan alim-Həmid Araslı

  Xatirə Qədirova

  20.02.2019

  Rusiyalı opera ustamız - Vasili Nikolski

  Cavid Məmmədli

  13.02.2019

  İncəsənət tarixinin şəfəqi

  Durna Ağayeva

  28.01.2019

  Gözlərə nur bəxş edən insan

  Kəmalə İsgəndərova

  21.01.2019

  Tanınmış pedaqoq, ictimai xadim, şair Hacı Kərim Sanılı

  Rafiq Səfərov

  17.01.2019

  İsa Muğanna-90

  Könül Nəsibova

  09.01.2019

  İdeyalarına qurban getmiş Azərbaycan filosofu

  Xatirə Qədirova

  04.01.2019

  "Nəşr-maarif" Cəmiyyətinin Azərbaycan təhsilində rolu

  Zərifə Əhmədova

  28.12.2018

  Altay Yusif oğlu Məmmədov

  Fidan Babayeva

  14.12.2018

  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət xadimi və tanınmış diplomatlarından biri-Məmməd         xan Təkinski (1879-1938)

  Rafiq Səfərov

  30.11.2018

  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə müəllim və pedaqoqların II qurultayı

  Rafiq Səfərov

  15.11.2018

  Uşaqları sevirdi...

  Ruhiyyə Nuriyeva

  07.11.2018

  Türkologiya elminin korifeyi - Mirəli Seyidov 

  Xatirə Qədirova

  07.11.2018

  Milli təhsil quruculuğu tarixindən: “Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyəti  dövründə xalq və ali-ibtidai    məktəb müfəttişləri  və müəllim seminariyaları direktorlarının ilk qurultayı (13-28 dekabr 1918-ci    il). 

  Rafiq Səfərov

  26.10.2018

  Cümhuriyyətin maarifpərvər xanımı Eynülhəyat Yusifbəyli

  Rafiq Səfərov

  24.10.2018

  Yüz nəfərdən biri

  Ağayeva Turan

  10.10.2018

  Böyük amal sahibi 

  Səadət Cabbarlı

  09.10.2018

  Azərbaycan Xalqının parlament idarəçiliyi səviyyəsinə yüksəldiyini dünyaya sübut edən     Məclisi-Məbusan

  Rafiq Səfərov

  27.09.2018

  Opera səhnəmizin kraliçası

  Xatirə Qədirova

  26.09.2018

  Sənət zirvəsinin fatehi - Mirzağa Əliyev 

  Cavid Məmmədli 

  14.09.2018

  Azərbaycan gerbinin hazırlanmasında knyaz izi və ya Aleksandr Şervaşidze kim idi?

  Rafiq Səfərov

  05.09.2018

  Dənizdə neft hasilatının işlədilməsində Ələkbər Süleymanovun rolu 

  Kəmalə İsgəndərova

  19.07.2018

  Vətən və hürriyyət aşiqi - Abbas Səhhət

  Xatirə Qədirova

  10.07.2018

  Gəncə üsyanı

  Sima Babayeva

  21.06.2018

  Çələbizadə Əhməd Əfəndi

  Xatirə Qədirova

  20.06.2018

  Azərbaycan qadınının siması - Xalidə Hasilova

  Ruhiyyə Nuriyeva

  12.06.2018

  Cümhuriyyət sənədlərinin etibarlı saxlancı

  Əsgər Rəsulov

  29.05.2018

  Ömür dedikləri bir karvan yolu

  Səadət Cabbarlı

  21.05.2018

  Azərbaycanın təhsil tarixində izi qalmış xanım

  Rafiq Səfərov

  17.05.2018

  Bir general ömrü . . . 

  Cavid Məmmədli

  14.05.2018

  Tar haqqında bir qəzəl

  Cavid Məmmədli

  27.04.2018

  Vətən şairi - Abbas Səhhət 

  Cavid Məmmədli 

  24.04.2018

  Bir  səsin  faciəsi və ya  Mirzə  Güllər  xanım  kimdir ?

  Həsənxan Mədətov

  03.04.2018

 Tarixi yaddaş: XX əsrdə bəşər tarixinin qanlı və acınacaqlı səhifələrindən biri - 31 mart         soyqırımı

  Rafiq Səfərov

  02.04.2018

  Azərbaycan torpağlarına ermənilərin köçürülməsi haqqında arxiv materialları

  Anar Məmmədov

  30.03.2018

  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrində yaradılmış Qazax müəllimlər seminariyasının milli                təhsil tariximizdəki yeri və rolu haqqında 

  Rafiq Səfərov

  19.03.2018

  Əlimərdan bəy Topçubaşovun həyat və fəaliyyəti haqqında arxiv materialları

  Zərifə Əhmədova

  26.02.2018

  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-100. Fətəli xan Xoyski

  Emin Sərdarov

  12.02.2018

  Fəridə Həsən qızı Əliyarbəyli

  Fidan Babayeva

  25.12.2017

  Solmuş çöhrələri həyat təbəssümünə boyanan İNSAN!

  Səadət Cabbarlı

  25.12.2017

  Daşları duyan insan-Ömər Eldarov 90

  Cavid Məmmədli

  22.12.2017

  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasında və onun beynəlxalq aləmdə tanıdılmasında

  müstəsna xidmətləri olmuş ictimai-siyasi və dövlət xadimi Fətəli Xan Xoyskinin həyat və           fəaliyyəti haqqında bəzi qeydlər.”

  Rafiq Səfərov

  29.11.2017

  "Bəzən bir ümüd, bəzən göz yaşı gətirən nəğmələrin müəllifi" - Emin Sabitoğlu - 80

  Xatirə Qədirova

  15.11.2017

  Mahnılarda yaşayan bəstəkar ömrü - Tofiq Quliyev 100

  Xatirə Qədirova

  07.11.2017

 Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyəti qurucularının tarixindən: Aslan bəy Kriçinski və Xüsusi         Komissiyanın fəaliyyəti     haqqında

  Həsən Həsənov

  24.10.2017

  Öz sahəsinin peşəkarı

  Səadət Cabbarlı

  17.10.2017

  Üzeyir məktəbinin layiqli davamçısı-Aqşin Əlizadə

  Cavid Məmmədli

  09.10.2017

  Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti hökumətinin xarici iqdisadi-ticarət əlaqələri

  Rafiq Səfərov

  06.10.2017

  Operamızın ilk qadın sənətkarı

  Cavid Məmədli

  04.10.2017

  Dünyada səsim qaldı

  Aslan Qasımlı

  08.09.2017

  Ata laylası

  Könül Nəsibova

  18.08.2017

  Xalq poeziyasının vurğunu

  Aslan Qasımlı

  25.07.2017

  Nəğmələri ilə ürəkləri fəth edən sənətkar-Səid Rüstəmov

  Xatirə Qədirova

  20.07.2017

  Xalqa xidmətə həsr olunmuş ömür!

  Səadət Cabbarlı

  15.07.2017

  Azərbaycan ordusu və diplomatiyasının şanlı tarixi. Cəfər bəy Rüstəmbəyovu tanıyaq

  Rafiq Səfərov

  10.07.2017

  Sürgünlərdə keçən ömür

  Cavid Məmmədli

  13.06.2017

  "İstedadlar ailəsi"nin layiqli nümayəndəsi

  Xatirə Qədirova

  13.06.2017

  Dünyadan nigaran ustad

  Könül Nəsibova

  12.06.2017

  Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrinin acı nəticələri

  Anar Məmmədov

  04.05.2017

  Mədəni irsimizin ustadı

  Cavid Məmmədli

  04.05.2017

  Səsyazma tarixindən

  Həsənxan Mədətov

  11.04.2017

  Bakı Dəniz Aviasiyası Zabit Məktəbi -100

  Rüstəm Ələsgərov

   30.03.2017

  Həyatı boyu ölkəsi və milləti üçün çalışanlar. İmperiya siyasəti də onları unutdura bilmədi

  Rafiq Səfərov

  28.03.2017

  Şöhrətin zirvəsində ucalan sənətkar-Ağasadıq Gəraybəyli-120

  Xatirə Qədirova

  10.03.2017

  Səhnəmizin Dağıstanlısı

  Cavid Məmmədli

  22.02.2017

  Sahilsiz qəlbinin dalğalarını misralara çevirən şair...Abdulla Faruq

  Xatirə Qədirova

  07.02.2017

  Milli təhsil tariximizdə izi qalan tədris ocaqları: Qori və İrəvan müəllimlər seminariyalarının                  milli təhsil tariximizdəki yeri və    rolu haqqında

  Rafiq Səfərov

  27.12.2016

  Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında Rəfili işləri

  Cavid Məmmədli

  26.12.2016

  Milli ədəbiyyatşünaslığımızın Əziz müəllimi

  Cavid Məmmədli

  01.11.2016

  Xalq musiqisinin böyük tədqiqatçısı

  Aslan Qasımlı

  20.10.2016

  Azərbaycanın ilk hərbi hissələrinin təşkilatçısı

  Rafiq Səfərov

  23.09.2016

  Qocaman müəllim-Mirzə Həsən Rüşdiyyə

  Cavid Məmmədli

  29.07.2016

  Səhnəmizin ziyası-Kazım Ziya-120

  Aslan Qasımlı

  13.06.2016

  Qori və İrəvan müəllimlər seminariyalarının milli təhsil tariximizdəki yeri və rolu haqqında

  Rafiq Səfərov

  13.05.2016

  Xəyanətkar ermənilərin törətdiyi soyqırım (Arxiv sənədlərinin dili ilə)

  Emin Sərdarov

  31.03.2016

  Metalların texnologiyası üzrə Azərbaycanda ilk mütəxəssislərdən biri, mühəndis -  metallurq Neymətulla bəy Baxşəli oğlu      Şaxtaxtinski haqqında bəzi qeydlər

  Rafiq Səfərov

  13.01.2016

  Görkəmli ictimai-siyasi xadim, ədib, publisist, maarifpərvər ziyalı Ömər Faiq Nemanzadənin mətbu fəaliyyəti     haqqında

  Rafiq Səfərov

  29.05.2015